Välj en sida

GDPR

På Intergraphia följer vi de krav som ställs i förordningen om GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

All information som vi får från våra kunder skyddas och behandlas som konfidentiell. Detta gäller e-postmeddelanden, offerter, fakturor, översättningsminnen (TM), kontaktuppgifter och all övrig kommunikation med kunden. Informationen används enbart i syfte att leverera de översättningar kunden har beställt samt ta fram offerter och fakturor. Våra översättare och projektledare har antingen undertecknat ett sekretessavtal eller förbundit sig att följa SFÖ:s yrkesetiska kod (se https://sfoe.se/sv/om-oss/stadgar/). Detta innebär att materialet inte sprids till en tredje part. Efter varje avslutat översättningsuppdrag sparas översättningarna i ett specifikt översättningsminne. Översättningsminnet och översättningarna arkiveras och sparas på ett säkert sätt och används därefter endast om kunden återigen gör en beställning.

Intergraphias e-post skyddas från obehörig åtkomst och mejl raderas regelbundet och kontinuerligt allt eftersom de inte längre behövs.

 

Kakor (cookies)

Intergraphias webbplats kan använda kakor för att olika funktioner på webbplatsen ska fungera. Intergraphia samlar inte in personlig information via kakor på webbplatsen.

 

Intergraphia
Salstad Mariedal 30
SE-467 96 Grästorp, Sweden
+46 (0)73-055 36 42,
info@intergraphia.se