Välj en sida

Översättare inom speciella ämnesområden

 

På den här sidan kan du som är översättare eller blivande kund läsa mer om några av våra speciella branscher/ämnesområden. Här kan du också hämta ordlistor och presentationer.

 

Översättare inom kemi

 

Vi erbjuder översättning av de flesta kemiska dokument och använder oss bland annat av den terminologi som rekommenderas av Kemikalieinspektionen och EU.

 

Kemiordlista – engelska till svenska (pdf)

Kemi – dansk-svensk ordlista

Guide för översättare – namn inom organisk kemi (pdf)

 

Fokus på miljön

 

Vi fokuserar på miljön och översätter bland annat säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier och miljörapporter. Med hjälp av certifierade svenska miljökonsulter kan vi också erbjuda kontroll av dina texter i enlighet med svensk miljölagstiftning.

 

Översättning av webbsidor

 

Behöver du översätta din webbtext? Då kan vi hjälpa till. Vi skapar en tvåspråkig tabelltext med käll- och målspråk till ett förmånligt pris. Därefter kan du enkelt föra in den nya texten på din webbplats.

 

Byggmaterial och byggteknik

 

Vi har lång erfarenhet av byggbranschen så du kan med fördel vända dig till oss med dina byggdokument. Ett ”smakprov” i form av en dansk-svensk ordlista med ord vi tidigare översatt hittar du på http://oversættelse-svensk.dk/ordliste-bygningsteknik/.

 

Automationsteknik

 

Vi har också börjat utveckla översättning inom industriautomation och logistik. Några av våra översättare har till exempel förkunskaper inom programmering och maskinteknik. Hör med oss nästa gång du behöver översätta inom automation och industriell IT.

 

Presentationer och guider

 

Några praktiska råd till blivande översättare (pdf)

Korrekturläsning – checklista för översättare och skribenter (Slideshare)

Guide – köpa översättningstjänster (Slideshare)

Intergraphias översättningstjänster – sammanfattning (Slideshare)

 

Danska och svenska fackordlistor

 

Intergraphia
Salstad Mariedal 30
SE-467 96 Grästorp, Sweden
+46 (0)73-055 36 42,
info@intergraphia.se