Välj en sida

Översättning och anpassning av din produkt/tjänst till marknaden

 

Kommunikation, översättning och informationsutbyte är viktigt för de flesta företag idag. Därför lyssnar vi på dig och anpassar alla texter till dina behov.

Vi erbjuder noggranna och kostnadseffektiva översättningstjänster. Varje uppdrag utförs av en översättare med fackkunskap – därefter kvalitetssäkrar vi texten.

 

Vi har framför allt specialiserat oss på:

 

  • engelska
  • tyska
  • danska
  • norska
  • och svenska.

Är du intresserad av något annat språk? Kontakta oss så ger vi tips på hur du hittar rätt översättare.

 

Fler språk än engelska – fler potentiella kunder

 

Internationellt sett räcker det inte alltid med översättning från svenska till engelska. Vissa dokument bör även översättas till det lokala språket.

Vi översätter naturligtvis gärna till engelska, men rekommenderar att du funderar på vilket språk dina kunder föredrar. Kan kunderna läsa dina texter på sitt modersmål? Ofta får de ett mer positivt intryck av din produkt/tjänst om din produktbeskrivning och webbtext finns på flera språk. Det lockar fler att läsa och ökar trafiken till din webbsida.

 

Danska

 

Efter flera års arbete med svensk-dansk och dansk-svensk översättning ligger det danska språket oss varmt om hjärtat. Läs gärna mer på vår danska hemsida, http://oversættelse-svensk.dk/.

 

Översättning till norska och tyska

 

Under 2014 var Sveriges största handelspartner Norge och Tyskland. Därför kompletterar vi nu vår språkservice med översättning från svenska till norska (bokmål) och svenska till tyska.

 

Övrig språkservice

 

Vi erbjuder även språkgranskning och korrekturläsning. Kontakta oss om du vill veta mer.

 

Intergraphia
Salstad Mariedal 30
SE-467 96 Grästorp, Sweden
+46 (0)73-055 36 42,
info@intergraphia.se